Bedre Forbedringsprosjekter

Green Belt Basic Six Sigma

Lær om metode og verktøy for vellykket gjennomføring av alle typer forbedringsprosjekter. Prosjektmetoden er en praktisk og pragmatisk tilpasning av Six Sigma DMAIC. 

  • 20 videoer
  • Ca 3.5 timer effektiv gjennomføringstid
  • Sertifisering
  • Pdf'er med eksempler og illustrasjoner
12 måneder tilgang

Kursinnhold

Created with