bibliotek med mikrolæring

Forbedringsverktøy

Verktøyene gjør det enklere å planlegge og gjennomføre effektive arbeidsmøter og forbedringsaktiviteter.
  • Send lenker til relevante verktøy før arbeidsmøtet. Be deltakerne forberede seg.
  • Bruk deretter tilnærmingen som er foreslått i verktøyet for å nå målet med møtet

Innhold i biblioteket

Created with